سوره حمد ( سوره شفا)

نام دیگر سوره حمد سوره شفا است .

امام صادق (ع) میفرمایند :

هر که را بیماری باشد باید که بامداد چون روی از نماز بگرداند، هفت بار الحمد بخواند و باز بر او دمد و اگر به نشود روز دیگر، هفتاد بار بخواند من ضامنم به شفا، مگر آن بیماری مرضی باشد که أجل او در آن باشد. 

انشالله تمام مریضان با قرائت این سوره مبارکه خدای متعال لباس عافیت به تن ان ها بپوشاند.

منبع : حوزه

http://www.hawzah.net/

/ 0 نظر / 18 بازدید